Waste to Value – Islands of Denmark

Smagen af Danmark (SaD) gennemfører et EU-projekt, REFRAME, der handler om at reetablere en infrastruktur for fødevareproduktion, hvor 1) forarbejdning sker lokalt, 2) stedbundne forudsætninger søges udnyttet til udvikling af kvalitetsegenart og mere bæredygtig produktion, og 3) fødevareproduktion udnyttes til profilering af lokaliteten og genskabelsen af bæredygtige lokalsamfund.

Ø-samfund udnyttes som levende laboratorier i den danske del af projekt REFRAME. I en sådan lokal infrastruktur får affaldshåndtering en ny aktualitet, idet også affaldet skal håndteres og udnyttes lokalt, eksempelvis i form af recirkulation af næringsstoffer til jorden. Waste-to-Value-projektet afdækker lokale problemstillinger i lokal affaldshåndtering, den værdi, spildstrømme potentielt udgør i lokalsamfundet, samt lovgivningsmæssige komplikationer i forbindelse med en lokal recirkulation.

Projektet søger endelig at identificere teknologiske løsninger på lokal affaldshåndtering og recirkulation i overensstemmelser med gældende lovgivning.

Kontaktperson: Laurids Siig Christensen 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og email og få
nyheder direkte fra FoodNetwork

Tilmeld dig her

Seneste nyt