Erhvervs Akademi Sjælland

Arbejdet i Region Sjælland fokuserer på etablering af vidensamarbejder mellem SMV virksomheder inden for producenter af procesudstyr til fødevaresektoren samt producenter af fødevarer og videninstitutionerne DTU, RUC, University College zealand og Erhvervsakademi Sjælland. Dette gøres ved at gennemføre besøg hos virksomhederne for at diskutere samarbejdsmuligheder samt ved at afholde temadage hvor virksomheder og undervisere samt studerende inviteres. Foreløbig er 38 virksomheder besøgt og 2 temadage afholdt. En tredje temadag er planlagt til den 12 oktober med emnet robotteknologi og produktivitet. I alt 8 samarbejder er etableret via denne indsats indtil videre. Der arbejdes yderligere med at udvikle eksternt finansierrede projekter med deltagelse af universiteter, Erhvervsakademi Sjælland og virksomheder. Det er lykkedes at komme igennem med en ansøgning om et projekt inden for optimering af rengøringsprocesser i fødevaresektoren.

Projektet og hidtidige resultater er beskrevet her

Kontaktperson: Steen Kristensen 

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og email og få
nyheder direkte fra FoodNetwork

Tilmeld dig her

Seneste nyt