ProjektAcceleratoren

ProjektAcceleratoren er en projekt- og praktikformidling, drevet af VIFU - Videncenter for fødevareudvikling.

Vi kobler studerende fra alle landets uddannelsesinstitutioner med virksomheder. Vi er med som vejleder under hele forløbet for at sikre, at begge parter får det forventede ud af samarbejdet. Vi hjælper med alt fra at udfærdige projektbeskrivelsen til at finde bolig til den studerende. 

I vores studiemiljø i Nupark er der rig mulighed for sparring mellem studerende, og vi stiller gerne et skrivebord og en computer til rådighed, hvis der ikke er mulighed for, at den studerende får en arbejdsstation i virksomheden. 

Fordelene

En studerende bidrager med den nyeste teoretiske og metodiske viden, med tid og med evnen til at se problemstillinger fra flere vinkler og med friske øjne. 

En praktikant eller et projektsamarbejde er en oplagt mulighed for at få kigget på en idé, som I aldrig er kommet videre med på grund af knappe økonomiske eller tidsmæssige ressourcer. 

Samtidig giver det jer mulighed for at få indblik i en eventuel kommende medarbejders kompetencer og personlighed.

Har du for travlt til nye ideer?

Projektnyheder