Fremtidens fisk- og skaldyrsproduktion

Nye måder at tænke råvaren på

De sidste 3-4 år har fiskerne fået ekstremt lave afregningspriser til trods for at kvaliteten af fisken er høj.

Vi ønsker derfor i netværket at se nærmere på

  • Er der nye måder at tænke råvaren på?
  • Udnytter vi fisken godt nok?
  • Kigger vi den rigtige vej i forhold til markeder og er der områder, hvor vi med fordel kan samarbejde mere sammen både indenfor og parter udenfor fiskeriet?

Dette vil ske gennem indledende interviews og afklaring, dialog med kerneaktøer omkring fremtidige indsatser, involvering af partnere- herunder afholdelse af 2 formøder, hvor der i mindre grupper er mulighed for at indkredse fokusområder, etablering af udviklingsgruppe og afholdelse af tema/udviklingsdag.

Konsumfisk i Thyborøn har projektledelsen. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Heidi Ebey Grønkjær - heidi@konsumfisk.dk - +45 24 41 65 30 

 

Undersøgelse af potientialet i taskekrabber

I Danmark fiskes det ikke systematisk efter taskekrabber, men det ligger et stort potentiale for eksport af taskekrabber til f.eks. Kina. Projektet vil udarbejde en global markedsanalyse for taskekrabber indeholdende information om vigtige geografiske områder, produktsortiment, mængder og priser, distribution og kundekrav. Resultaterne præsenteres i relevante tidsskrifter og der gennemføres ”round table” møder hvor relevante deltagere diskuterer - Eksport af levende og frosne taskekrabber - Idekatalog ”nye krabbeprodukter”

Projektet vil efterfølgende lave en opsamling og prioritering af videre arbejde.

Teknologisk Institut i Hirtshals er projektleder. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Kersti Haugan - keha@teknologisk.dk - +45 72 20 21 31