Guldregn over vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2014

PRESSEMEDDELELSE
Foulum, den 25. november 2014

 
Der var lagt op til guldfest, da vinderne af Agro Business Parks innovationskonkurrence 2014 blev kåret på Agromek 2014 i MCH Messecenter Herning. Sammen med vinderne af Agromek priserne blev vinderne af innovationskonkurrencen nemlig hyllet ind i guld, da Boxens guldkanon afsluttede kåringerne med et ordentlig brag.
 
Agro Business Park lancerer årligt innovationskonkurrencen med det formål at stimulere udviklingen af nye projekter, nye produkter og nye virksomheder inden for den biobaserede økonomi. De tre vinderprojekter får hver en kontant præmie på 50.000 kr. samt tre måneders gratis ophold i Agro Business Parks innovationskontor i Tjele eller Agro Food Park Inkubator i Skejby.
 
Vinderprojekterne i innovationskonkurrencen 2014 blev følgende:
 
Ny laser radar teknologi til insekt skadedyrsovervågning i landbruget
Kontrol og bekæmpelse af insekter i landbruget er et af de største problemer for landmænd verden over. Alene i USA mistes årligt i omegnen af $20 milliarder ved angreb fra skadedyr, og der bruges ca. $4,5 milliarder på insekticider. Pt. overvåges insektskadedyr manuelt ved brug af fælder og insektnet.
 
FaunaPhotonics har udviklet et unikt laser radar system, Heimdal, der muliggør automatiseret kontinuerlig overvågning af insekt skadedyr på op til 10 kilometers afstand. Med virksomhedens teknologi bliver det muligt at behandle med insekticider mere intelligent, bæredygtigt og effektivt. Systemet har potentiale til at spille en vigtig rolle som tidligt varslingssystem i integreret skadedyrsbekæmpelse (Integrated Pest Management) indenfor landbruget.
 
Målgrupperne er landbruget, landbrugskonsulenthuse og pesticidproducenter, og markedspotentialet vurderes til over 1 milliard kroner på verdensplan.
 
Stifterne bag FaunaPhotonics er opfinderen af laser radarsystemet Mikkel B. Sørensen, Post Doc på Lund Universitet, biologen Carsten Kirkeby, Post Doc på DTU Veterinærinstituttet og iværksætteren Frederik Taarnhøj, uddannet MBA fra Massachusetts Institute of Technology i Boston.
 
In-line måleudstyr til bestemmelse af tørstof/vandindhold i processtrømme i bioraffinaderier med mikrobølgeteknik
Formålet er at udvikle et effektivt og konkurrencedygtigt måleudstyr til in-line bestemmelse af vandindhold og dermed tørstof indhold i biomasse strømme til industrielt brug. Der er særligt fokus på bioraffinaderier samt at udnytte udstyret i udviklingen af nye bioraffinerings processer. At kende vandindholdet / tørstof indholdet er essentielt for at optimere bioraffineringsprocessen.
 
Markedet for bioraffinering ventes at være i kraftig vækst de kommende år på grund af den stigende fokus på alternativer til fossile brændstoffer.
 
Projektet er indsendt af henholdsvis Peder Lomborg fra DSE Test Solutions A/S og Ib Johannsen fra Aarhus Universitet, Department of Engineering, og er allerede godkendt som SMV projekt under Biovalue Spir projektet, og støttet med 50%.
 
Udvikling af innovative fødevareingredienser på basis af restprodukter fra fiskeindustrien
I forbindelse med fiske-filetering opstår der mange tons restprodukter i form af afskær. Restprodukterne indeholder fiskeolie, som kan opnå en høj kvalitet og pris i funktionelle fødevarer.
 
Ved anvendelse af innovative og energieffektive fremstillingsteknikker, som skånsomt behandler omega-3 olien fra konsumfiskeproduktionen, vil projektet bidrage til et betragteligt kvalitets-  og værdiløft. Omega-3 ingredienserne vil blive designet således, at de opnår helt unikke funktionelle, smags- og ernæringsmæssige egenskaber, tilpasset markedets behov.
 
Omega-3 oliers positive sundheds- og ernæringsegenskaber er veletablerede hos forbrugerne i de markeder, som ingrediensen retter sig mod; Asien og Mellemøsten. Her er forbrugernes foretrukne indtag af omega-3 olier ikke som kosttilskud/kapsler, men enten via konsumfisk eller berigede fødevarer. Et voksende forbrugersegment foretrækker fødevarer beriget med omega-3 fedtsyrer, som derfor har oplevet vækstrater på ca. 10 % i de seneste år. Omega-3 ingrediensen har en bred funktionalitet og er sensorisk neutral.
 
Forretningsideen bygger på et samarbejde imellem Lone Honoré fra inOMEGA-3 og Charlotte Munch Jacobsen fra DTU Fødevareinstituttet, og har modtaget støtte fra GUDP.
 
Fakta
For at deltage i innovationskonkurrencen kræves en god forretningsidé, der endnu ikke er registreret salg på. Ideerne bedømmes ud fra deres aktualitet, teknologiske og vidensmæssige nyhedsværdi, kommercielle potentiale samt realiserbarhed.
 
Sponsorerne for innovationskonkurrencen 2014 er Videncentret for Landbrug, Aarhus Universitet, Viborg Kommune, Agro Food Park, Do Business With Aarhus og CAPNOVA.
 
Arrangørerne bag konkurrencen er Agro Business Park, Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network, Future Food Innovation, Food Network og Biocluster.dk.
 
Yderligere information
Kathrine Vejgaard Stage, Site manager, Agro Business Park, kvs@agropark.dk, 3050 3625
Jacob Mogensen, Innovation Manager, Agro Business Park, jm@agropark.dk, 6171 8162
 
Læs mere om innovationskonkurrencen på www.agropark.dk/konkurrence.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og email og få
nyheder direkte fra FoodNetwork

Tilmeld dig her

Seneste nyt