Elektroniske fælder skal afløse rottegiften

I december 2015 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Det er Naturstyrelsen, der her udsendt bekendtgørelsen, og alle fødevarevirksomheder har pligt til at forebygge og bekæmpe skadedyr som bl.a. rotter.

 

Ændringerne betyder, at rottegift skal ud af bekæmpelsen til fordel for primært elektroniske fælde. Det fremgår dog ikke af bekendtgørelsen, hvornår rottegift bliver forbudt at bruge, så lige nu er vi i en overgangsperiode.

 

Her og nu er det stadig tilladt at opstille foderstationer med rottegift (antikoagulanter), men i givet fald skal opstilleren tilse stationerne mindst fire gange årligt. Det fremgår af bekendtgørelsens §18 stk. 1.

 

Baggrunden for ændringen er, at rottegift bliver fundet i mange vilde dyr som bl.a. pindsvin og fugle.

 

Du kan se og downloade hele bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter her:

http://naturstyrelsen.dk/media/133463/vejledning-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-februar-2015_printversion.pdf

 

FoodNetwork faciliterer et fødevaresikkerhedsnetværk primært for kvalitetschefer og kvalitetsmedarbejdere på mellemstore fødevarevirksomheder.

 

Du kan læse mere om netværket her, hvor du også kan blive medlem:

http://www.foodnetwork.dk/aktiviteter/aktiviteter-i-foodnetwork/netvaerk/foedevaresikkerhedsnetvaerk/ 

 

Du kan også kontakte projektleder Conny Hanghøj, tlf.: 5098 0037, mail: coh@vifu.net

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og email og få
nyheder direkte fra FoodNetwork

Tilmeld dig her

Seneste nyt