Ansæt en tysk ErhversPhD- studerende og få adgang til viden fra et spændende eksportmarked

Som noget nyt kan FoodNetwork hjælpe virksomhederne i fødevareindustrien i gang med ErhvervsPhD- ordningen.

En større bundlinje og flere ansatte

En CEBR analyse viser, at virksomheder, som har anvendt et ErhvervsPhD-program har oplevet en markant forbedring af deres bruttoprofit i de efterfølgende 5 år samtidig med, at antallet af ansatte er steget med ca. 2 ansatte/år i de efterfølgende 5 år efter de havde ansat en Ph.d.-studerende.

Brugerdefineret forskning

Et ErhvervsPhD-projekt tager udgangspunkt i virksomhedens behov for at tilegne sig viden til udvikling. Deltagerne vælger selv projektets emne og kan frit benytte sig af muligheden for  forskning indenfor et område, som er relevant for virksomheden.

Projektet kører gennem 3 år. En ErhvervsPhD- studerende bliver ansat i virksomheden med tilskud fra Danmarks Innovationsfond. Den studerende vil udføre forskningsarbejdet ved at skabe en bro mellem virksomheden og et universitet. Arbejdet deles ligeligt mellem virksomheden og universitetet.

Tysk perspektiv kan skabe yderligere muligheder for vækst

Ved at ansætte en tysk PhD-studerende får virksomheden adgang til det tyske videnmiljø samtidig med, at man har mulighed for at skabe sig gode relationer på det tyske marked. Både den geografiske placering og de nye indgangsvinkler man får fra en tysk – uddannet studerende gør det meget attraktivt for de danske virksomheder at ansætte en tysk ErhvervsPhD – studerende.

FoodNetwork hjælper dig videre

FoodNetwork  møder dig på dine vilkår. Vi aftaler et møde: fysisk, telefonisk eller online, hvor vi sammen gennemgår dit behov, vi orienterer dig om ansøgningsprocessen og linker til det rette sted. Samtidig formidler vi kontakten til en relevant tysk PhD-studerende.

Læs mere her og se hvordan du får bedre adgang til det Tyske marked

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og email og få
nyheder direkte fra FoodNetwork

Tilmeld dig her

Seneste nyt