Innovativ udnyttelse af materialer og overfladeteknologier

Formålet er at industrien skal inspireres til formulering af fremtidens materialeønsker og -krav og derved nye forskningsområder. Matchmaking mellem universiteter og virksomheder for udveksling af forskningsresultater og virksomheders problemstillinger.  Der videreformidles viden indenfor konservative materialevalg, hygiejnisk design, introduktion af nye materialeløsninger, hvordan kombineres rustfrit stål og polymere, nanoteknologi i materialeudviklingen, plast og gummimaterialer og overførsel af materialeteknologiske kompetencer.
Kontakt for flere oplysninger Jon Kold, Stålcentrum på jon.kold@staalcentrum.dk eller på tlf. 88 70 75 15.