Mindre madspild fra hav til bord

Så vidt vides findes der ingen dansk undersøgelse med fokus på bedre udnyttelse af havets ressourcer ved reduktion af madspild fra fangst til forbruger. Formålet med forundersøgelsen er at kortlægge årsager til, at madspildet opstår, kvantitativ vurdering af madspild fra hav til bord samt vurdere i hvilket omfang ny teknologi kan begrænse madspild.

Læs forundersøgelsen her