Waste to value

Store mængder af fødevarer går til spilde allerede inden det overhovedet er forarbejdet. Alene indenfor frugt og grønt spilder vi i Danmark 368.000 tons om året, hvilket svarer til, at 24 % af den årlige produktionsværdi af frugt og grønt spildes i Danmark. Fødevarebranchen forventes at bidrage til at dette spild reduceres ved at udvide producenternes og forbrugernes horisont for hvad der er affald og hvad der er fødevarer, men også ved at forebygge spild og tage råvarer ind i produktionen som normalt ville være gået til spilde - enten i eksisterende produkter eller udvikle helt nye produkter på den baggrund. Der er krav fra detailhandlen og et stigende forbrugerpres.

Råvarespild udgør en massiv samfundsmæssig udfordring samtidig med at det udgør en uudnyttet finansiel ressource for virksomhederne.

Projektet bringer spillere sammen på tværs af værdikæden med det formål at:

  • identificere det konkrete vækstperspektiv for de deltagende virksomheder
  • afprøve modeller for samarbejde på tværs af kæden til at løse udfordringen
  • danne overblik over den samlede viden indenfor spild, på tværs af de involverede partnere og lade den komme aktivt i spil hos virksomheden
  • udarbejde konkrete cases og product opportunities med temaer som forebyggelse af spild og spild til differentieret fødevareprodukter
  • identificere projektmidler til den endelige implementering af erfaringerne fra projektet
  • vidensspredning til branchen generelt, med udgangspunkt i cases