Fødevaresikkerhedsnetværk

Formålet med netværket er at medvirke til en god fødevaresikkerhed i den industrielle fødevareproduktion samt at sikre, at netværkets medlemmer løbende holdes a jour med de lovgivnings- og kontrolmæssige udviklinger der sker. Medlemmerne er primært kvalitetschefer/- medarbejdere på mellemstore fødevarevirksomheder og der afholdes fire årlige erfaringsbaserede netværksmøder med input fra relevante videnleverandører. I efteråret 2011 startede et nyt netværk op, så der nu er både et jysk og et sjællandsk netværk.


Netværkene er etableret, men er stadig åbne for nye medlemmer, så hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt projektleder i VIFU, Conny Hanghøj på coh@vifu.net eller på tlf. 50 98 00 37.