Temadag for fiskere og fiskeindustri

Tirsdag den 21. juni 2016 ▪ kl. 10.00 – 13.00 Hvide Sande
RI468 Juli-Ane og Fiskeriets Hus

Hvide Sande fartøjet RI468 Juli-Ane har fået installeret ensilagetanke ombord til opbevaring af bifangst. EU forbyder udsmid af fisk og tankene skal være med til at løse den udfordring. RI468 Juli-Ane har været under ombygning 5-6 måneder og er nu klar til at vise frem og fortælle om produktion af fiskeensilage ombord.

Program
Kl. 10.00 Vi mødes på kajen ved RI-468 Juli-Ane. Nærmere info følger.
Verner Møller viser frem og fortæller om de nye tiltag. Efter besøg
på fartøjet, går vi til Fiskeriets Hus.
Kl. 11.00 Orientering om projektet ”Styring af kvalitet ved produktion af fiske- ensilage på konsumfartøjer” v/Kersti Haugan, Teknologisk Institut.
Kl. 11.30 Hvad røre sig lige nu omkring fartøjsforbedringer og hvad kan der ydes tilskud til v/Bent Bro, Thyborøn Havns Fiskeriforening.
Herunder generel snak om fangst- og kvalitetsforbedring.
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.00 Tak for i dag.

 

Se hele invitationen her