Food Tech – nye bæredygtige og sikre procesteknologier

Fødevaresektoren står overfor en massiv produktivitetsudfordring - produktionsprocesserne skal fornyes og automatiseres, og det skal ske med fortsat fokus på fødevaresikkerhed og bæredygtighed. FoodNetwork har fokus på at styrke udviklingen af nye procesteknologier med bæredygtig produktivitetsstigning, fleksibilitet og hygiejnisk design.

 

FoodNetwork faciliterer det samspil mellem producenter af udstyr, fødevarevirksomheder og forsknings- og vidensinstitutioner som er afgørende, hvis det skal lykkes at skabe innovation, vækst og optimering baseret på procesteknologi.

 

Konkrete projektaktiviteter:

 

Test og validering af rengørelighed af overflader i åbnet procesudstyr

I dag eksisterer der veldokumenterede og internationalt annerkendte metoder for test og validering af rengøring og desinfektion i lukket udstyr, mens dette endnu ikke er tilfældet for åbent procesudstyr. Indsatsen handler om at udvikle pålidelige metoder til test af rengørelighed og validering af rengøring og desinfektion på overflader i åbent procesudstyr i tæt samarbejde med industrien. Resultatet vil være stærke kompetencer hos danske udstyrsproducenter, sikring af forbedret proceshygiejne og udvikling af forbedrede og ressourcebesparende rengøringsprocedurer.

Center for Hygiejnisk Design på DTU har projektledelsen. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Lissi Holm - lihol@food.dtu.dk - +4545252558

 

Uddannelse og vedligehold indenfor hygiejnisk design

Der er et stadigt behov for at sikre opdaterede uddannelsestilbud til alle, der har tilknytning til fødevareproduktion. Det gælder udstyrsproducenter, håndværkere, montører, rengøringspersonale og selvfølgelig fødevareproducenterne. Derfor er der løbende fokus på udvikling af nye undervisningstilbud som fx Fødevaresektorens Håndværkerdiplom, opdatering af eksisterende hygiejniske design kurser og udvikling af nye tilbud baseret på opdateret viden om konstruktion, drift og vedligehold af hygiejniske procesanlæg.

Staalcentrum har projektledelsen. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Alan Friis – alan.friis@staalcentrum.dk - +4542482482