Projektresultater

Løbende når FoodNetwork afslutter projekter, vil du her på siden kunne finde nogle af projektresultaterne.

 COLOURBOX523731.jpg

Bedre
 etiketter på regionale fødevarer

Et studie af regionale fødevareproducenters og kunders opfattelse af regionale fødevarer

Denne
 rapport 
vedrører 
MAPP’s
 del 
af 
projektet 
"Bedre 
etiketter
 til 
små 
regionale 
fødevareproducenter". 
Formålet 
med
 denne
 del af
 projektet
 er,
 for
 det
 første,
 at
 undersøge
 regionale
 fødevareproducenters
 erfaringer
 med
 at
 bruge
 etiketter
 til
 at kommunikere
 med
 forbrugerne,
 herunder
 hvad
 de
 regionale fødevareproducenter
 kommunikerer/ønsker
 at
 kommunikere
 igennem 
etiketterne,
 og
 hvilke
 erfaringer 
de 
har 
med,
 hvad
 der
 virker/ikke
 virker
 på
 etiketterne.
 For
 det
 andet
 er
 målet
 at
 undersøge
 kunders
 og
 ikke‐kunders
 opfattelse
 af
 regionale
 fødevarer.
 I
 denne
 forbindelse
 er
 hensigten
 at
 identificere
 de
 positive
 og
 negative
 opfattelser, 
som 
kunderne
 og 
ikke‐kunderne
 har
 af
 regionale
 fødevarer.
 En
 større
 forståelse
 af
 hvilken
 opfattelse
 kunder
 og
 ikke‐kunder 
har 
af
 regionale
 fødevarer,
 vil kunne
 danne
 grundlag
 for
et
 mere
 velovervejet
 etikettedesign,
 der
 understøtter
 de
 positive
 og
 modvirker
 de
 negative
 opfattelser.
 Studiet
 vil
 således
 undersøge
 den
 mere
 generelle
 opfattelse 
af 
regionale 
fødevarer.

Se hele rapporten her i PDF format

 

Innovation i øjenhøjde

Effektmåling 1,  Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.
Se hele måling her i PDF format

 

Anden effektmåling af ”Innovation i Øjenhøjde”
Se hele målingen her i PDF format